fbpx

Застраховка КАСКО на МПС

Вашата защита на пътя

Застраховка „Каско на МПС“ осигурява всеобхватна защита на вашето превозно средство от различни рискове по време на неговата употреба. Друго често използвано име за същата застраховка е АВТОКАСКО. Разберете ключовите елементи на тази застраховка, за да направите най-добрия избор за своя автомобил.

1. Покрития за рискове при застраховка КАСКО:

Обикновено покритите рискове от различните застрахователни компании са групирани в пакети или клаузи с увеличаващ се обхват, например:

 • Минимално каско:
  • Защита от природни бедствия като бури и урагани.
  • Покритие при пожар или експлозия (без умишлени действия и вандализъм).
 • Частично каско:
  • Обхваща всички рискове от “Минимално каско”.
  • Защита при пътни инциденти.
  • Увреждания от падащи предмети.
 • Клауза „Кражба на МПС“:
  • Покритие при кражба, грабеж или противозаконно отнемане на вашето МПС.
 • Пълно каско:
  • Комплексна защита, която включва всички посочени по-горе рискове.
  • Защита от злоумишлени действия, умишлен палеж и други.

2. Застрахователна сума:

Определя максималната отговорност на застрахователя. Тя трябва да отразява реалната стойност на МПС към момента на сключване на договора и може да включва специфични суми за различни рискове. Застрахователната сума се договаря със застрахователя, като трябва да се има предвид, че ако тя е под реалната стойност, то тогава се прилага обикновено подзастраховане, при което застраховетлното обезщетения се намалява пропорционално.

3. Начин на обезщетяване при застраховка КАСКО:

При настъпване на щета, обезщетението се определя според условията в застрахователния договор. Възможните начини на обезщетяване често зависят от различни фактори като възрастта и стойността на автомобила, платената застрахователна премия, както и други специфики за отделните застрахователи. Някои от общо приетите начини включват:

 • Ремонт в официален сервиз: Гаранция за качество съгласно стандартите на производителя.
 • Ремонт в доверен сервиз: Сервиз, препоръчан от вашата застрахователна компания.
 • Плащане по фактури: Обезщетение според представените фактури за ремонт.
 • Плащане по експертна оценка: Обезщетение на базата на професионална оценка.

Възможно е в застрахователния договор да има уговорена и франшиз, което означава намаляване на обзщетението с някакъв проценти или сума, или неизплащане на обезщетение за относително малки щети.

Необходим и внимателен прочит на застрахователния договор и общите условия по застраховката, за правилно разбиране на вашите права и задължения при настъпване на застрахователно събитие.

Как се определя цената (застрахователна премия)?

Застрахователната премия зависи най-често от застрахователната сума (обикновено пропорционално), като се взимат предвид и различни други фактори, като възраст на автомобил, марка и марка, мощност, предишна история на автомобила, информация за водача, и други. Факторите се определят от застрахователните компании.

Как да изберем застраховка КАСКО?

За да усещате спокойствие всеки път, когато сте зад волана, или си оставите колата на паркинг, е важно да изберете правилната „Каско“ застраховка. Разберете параметрите и определете най-добрата опция за вашия автомобил и нужди. За да ви помогнем в избора и да ви предоставим оферти, попълнете формата с информация за вашия автомобил, както и желаната застрахователна сума и покрития. Ще се свържем възможно най-скоро с Вас за да уточним подробностите и да Ви представим офертите. След като изберете конкретна оферта ще приготвим вашата полица. Заплащането става по банков път. Може да получите Вашата застраховка гражданска отговорност на място в София, Младост 1, бл.38 или с куриер. Обикновено след сключване на застраховка за първи път се провежда оглед при застрахователя или оторизирана от него фирма.