fbpx

Застраховка “Живот”

“МС и Х” (Мисли за Спокойствие и Хармония) се стреми да предлага на своите доверени клиенти решения за застраховки “Живот”, които отговарят на специфичните нужди и цели. Разбираме, че всяка застраховка “Живот” е толкова уникална, колкото и животът, който защитава. Работим с водещи животозастрахователни компании. Застраховката живот се нарича още лична застраховка.

Рискова застраховка “Живот”

Тази опция предлага базова защита за вас и вашето семейство, като гарантира финансова сигурност при непредвидими житейски обстоятелства, като смърт или инвалидност. Мислим за вашето спокойствие, като ви осигуряваме, че вашите близки ще бъдат защитени и финансово стабилни дори при най-тежките моменти.

Смесена застраховка “Живот”

С нашата опция за Смесена застраховка, получавате не само защитата, която предлага рисковата застраховка, но и допълнителни възможности за натрупване на спестявания. Това е съчетание на застраховка и спестяване, където част от вноските се инвестират, давайки възможност за допълнителен доход.

Застраховка “Живот” свързана с инвестиционен фонд

Тази застраховка е перфектна за хора, които търсят висока степен на защита, както и възможността за растеж на своите инвестиции. Тя комбинира застраховка “Живот” с инвестиционен фонд, който ви позволява да се възползвате от финансовите пазари. С нашата подкрепа и знания, ние от “МС и Х” сме готови да ви консултираме и да ви помогнем да оптимизирате вашата застраховка, за да постигнете максимални резултати.

Как да изберем

Изборът на животозастрахователен продукт зависи от много фактори. От една страна е важно какви са Вашите цели – дали желаете:

  • по-скоро да защитите близките си, в случай на неблагоприятно събитие;
  • да се подсигурите за по-спокоен живот на старини (в случай на доживяване на срока на застраховката);
  • комбинация от двете.

Изборът на застраховка свързана с инвестиционен фонд, зависи от вашата поносимост към инвестиционен риск и колебанията на финансовите инструменти. Свържете се с нас чрез формата за контакти. Ние ще Ви помогнем с вашето финансово планиране, което може да включва и избор на лична застраховка (една или комбинация от няколко).

Какви са цените на застраховките живот?

Цените зависят от типа застраховка.

  • Като цяло за рискова застраховка се плаща най-малко, тъй като тя покрива само риска от загуба на живот (при определени рискове).
  • При спестовната застраховка “Живот”, освен този риск, се покрива и риска от доживяване на срока на застраховката, при което се изплаща значителна сума. При тази застраховка се натрупва през цялото време (повече в първите години) математически резервен фонд. От него се изплаща сумата при доживяване, или откупна стойност. Откупната стойност е сумата, която бихте могли да получите, ако решите да прекратите предсрочно застрахователния договор. Застрахователната компания инвестира натрупаните резерви и евентуално разпределя доходност ако инвестициите са с по-голяма доходност. При този вид застраховка, ако инвестицията намалее като стойност риска се носи от застрахователната компания. Регулаторът дефинира минимална доходност, която застрахователят трябва да осигури. По този начин има гарантиран минимум за откупната стойност, или застрахователната сума при доживяване на срока.
  • При застраховка “Живот” свързана с инвестиционен фонд, отново се натрупва резерв, който обаче се инвестира в дялове на инвестиционни фондове. В този случай застрахованият носи риска от намаления на стойността на дяловете на фонда под първоначалната стойност.

Данъчни облекчения

Съгласно българското законодателство, направените вноски за застраховка живот могат да се използват чрез подаване на данъчна декларация за намаляване на данъчната основа до 10%. Ако се направи това, в последствие в случай на получаване на откупна стойност, или сума при доживяване се дължи данък общ доход върху сумата съответстваща на направената вноска, за която е ползвано данъчно облекчения. При настъпване на застрахователно събитие не се дължи данък върху договорената застрахователна сума.