fbpx

Лиценз

Лицензиран Застрахователен брокер МС и Х ЕООД е вписан под номер 11-683 в регистъра на застрахователните брокери воден от КФН и е издадено Удостоверение №862-ЗБ/27.02.2023г. за регистрация по чл.309 от Кодекса за застраховането. Решението за вписване е 179-ЗБ от 9 Февруари 2023 година. Допълнителна нормативна информация може да се види тук.